ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Λ. Ηρακλείου 191

Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνα:

210 2793000

210 2793002

210 2793053

 

Φαξ:

210 2793430

E - Mail:

info@ergosym.gr

Για επείγουσα επικοινωνία:

697 7341363

697 2016103